Spesialist på sol- og innsynsskjerming

Solgardiner tilbyr ulike løsninger for sol- og innsynsskjerming.
Foruten å beskytte mot varme og sjenerende sollys beskytter riktig solskjeming møbler og inventar
mot bleking og falming.
Om man ønsker å skjerme mot varme og lys eller innsyn er det ofte ønskelig å beholde utsynet.
Vi tilbyr uforpliktende måltaking og rådgiving slik at kunden får riktig skjerming til ønsket behov.